↑ Return to Despre noi

Campanie 2%

Persoana fizica

Ca persoană fizică puteţi dona 2% din impozitul anual pe venit prin completarea Anexei 230 de la formularul de Declaraţie de impozit pe venitul anual si a Formularului 200 -  “Declaratie privind veniturile realizate din Romania” .

Ce reprezintă 2%?

Contribuabilii persoane fizice pot dispune asupra destinaţiei unei sume reprezentând pană la 2% din impozitul pe venitul anual datorat Statului, conform Art. 57 alin. (4) si Art. 84 alin. (2) din Ordonanţa de Urgentă a Guvernului nr.138/2004 pentru modificarea şi completarea Legii privind Codul Fiscal nr. 571/2003 şi aplicată prin Legea nr. 163/2005.
Astfel persoanele fizice pot directiona acesti bani catre entităţile nonprofit care funcţionează conform OG 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii.

Cât cheltuiţi?   Nimic!

Această sumă este o parte a bugetului de stat care este direcţionată de către dumneavoastră către o asociaţie sau fundaţie.
Astfel vă puteţi implica fără nici un fel de costuri suplimentare, în susţinerea unor cauze sociale importante.

Formular 230 – “Cerere privind destinatia sumei reprezentând pană la 2% din impozitul anual”  (formularul conţine şi instrucţiuni de completare în pagina 2)

a) se completeaza daca aveti doar venituri din salarii. Anul la care se face referire in declaratie este 2011, deoarece se refera la impozitul pe venitul din anul anterior celui in care completati formularul, conform fisei fiscale. Daca nu cunoasteti suma corespunzatoare a 2% din impozit, aceasta va fi calculata de catre organele fiscale, aceasta casuta se poate lasa necompletata.

Formular 200 – “Declaratie privind veniturile realizate din Romania”

b) se completeaza daca aveti venituri din alte surse (“(1) activităţi independente, (2) cedarea folosinţei bunurilor, (3) activităţi agricole pentru care venitul net se stabileşte în sistem real, (4) transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise, (5) operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni similare, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacţionate pe pieţe autorizate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare”) citind cu atentie instructiunile de la final. Anul la care se face referire in declaratie este anul anterior celui in care completati formularul, conform fisei fiscale. Cei care obtin pe langa salarii si alte venituri, vor completa formularul 200, la toate capitolele aferente tipului de venit obtinut, inclusiv capitolul III “Destinatia sumei reprezentand 2% din impozitul pe venitul anual datorat”.


Datele Asociatiei Williams Syndrome Romania – pentru formular

ASOCIATIA WILLIAMS SYNDROME ROMANIA

CIF 18262497 (cod identificare fiscală)
IBAN RO28RNCB0067009728850001
Banca BCR Sucursala Dr Felix

Declaraţia se completează de mana înscriind cu majuscule, citeţ şi corect, datele prevăzute de formular. Se completează în două exemplare, din care unul rămâne la contribuabil. Declaraţia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată.

Daca timpul nu va permite, nu aveti altceva de facut decat sa ne contactati printr-un telefon la 0723553035 sau un e-mail la asociatia_williams@yahoo.com si venim noi sa le luam de la dvs si sa le ducem la ANAF

Aceste formulare se completeaza si se trimit pana la data de 20 mai a fiecarui an.Persoanele juridice

Persoanele juridice pot ajuta organizaţiile non-profit sau alte organizaţii la alegerea lor prin redirecţionarea unei sume din impozitul datorat statului către aceste organizaţii (legea 571/2003). Această sumă nu poate fi mai mare decât 20% din impozitul pe profit sau 3‰ din cifra de afaceri. Această prevedere nu este aplicabilă microîntreprinderilor.

Puteti gasi aceste detalii in legea 571/2003 – Codul fiscal, la ART. 21 Cheltuieli – la articolul (4) litera p se gasesc detaliile cu privire la sponsorizare.

Pentru contractul de sponsorizare şi informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la adresa de e-mail: asociatia_williams@yahoo.com